CO JSOU SCREENING DAYS

Provádíme pravidelný každoroční zdravotní screening zaměstnanců přímo na pracovišti.
Během screening day si může každý pracovník nechat zkontrolovat základní i specifické zdravotní hodnoty a ukazatele.
Zaměřujeme se na oblasti, které trápí většinu populace: krční páteř a bolavá záda, srdeční činnost, stress, hodnota cukru v krvi                       a dalších 26 ukazatelů, které by měl pravidelně sledovat každý člověk dbající o své zdraví.

Screening nenahrazuje lékařskou prohlídku, kterou právě mnoho lidí odkládá a nedbá na prevenci svého zdraví.
Díky pokroku technologií je dnes možné měřit, kontrolovat a porovnávat zdravotní hodnoty a parametry nejen v ordinaci nebo nemocnici. Kvalita naměřených výsledků odpovídá lékařskému standardu, kdy se používají podobné, avšak nepřenosné přístroje.

Jeden screening day má kapacitu 24 účastníků.


KAŽDÝ ÚČASTNÍK ABSOLVUJE BĚHEM DNE

HLAVNÍ SCREENING 15min + PILOTNÍ VÝZVA 15 min + VÝSLEDKY 15 min + CELODENNÍ MONITORING

 Screening day poskytují firmy svým zaměstnancům nikoli jen jako benefit, ale jako standardní součást firemní kultury.

Je prokázáno, že chytré firmy, které investují do zdraví svých zaměstnanců, mají především nižsí míru absence day a vyšší produktivitu.

Zdravý zaměstnanec = Štastný zaměstnanec = Produktivní zaměstnance


Víte, že pro 6 z 10 millennians (generace Y), kteří hledají práci, je corporate wellbeing "velmi důležité".
(zdroj: Gallup)


 .